Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Ajax Camps & Clinics

Over deze verklaring

Als je gebruik maakt van de website van Ajax Camps & Clinics (www.ajaxcampsenclinics.nl) en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Ajax Camps & Clinics kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn: 

 • Google Analytics: deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als jij een deelnemer inschrijft voor de Ajax Camps & Clinics, laat jij de nodige persoonsgegevens achter om de deelname van het individu tot een succes te brengen.

Deze gegevens worden alleen door ons beheerd na de succesvolle afronding van een Ajax Camps & Clinics inschrijving. Bezoek je alleen de site, dan worden er geen gegevens bewaard, behoudens via de op de site geldende cookies.

Beheer gegevens

Wij beheren de volgende persoonlijke gegevens uit het inschrijfformulier:

 • Persoonsgegevens (volledige naam, geboortedatum, geslacht)
 • Adresgegevens (straat, postcode, woonplaats, land)
 • Contactgegevens (telefoonnummer + emailadres)
 • Informatie deelnemer (vereniging, team, klasse, positie, lengte)

 

 • Alleen van toepassing indien je ervoor kiest om via ons lid te worden van de Supportersvereniging Ajax, sturen wij een door jou opgegeven IBAN nummer en de naam van de rekeninghouder door naar de Supportersvereniging Ajax. Deze gegevens bewaren wij zelf niet. De Supportersvereniging Ajax heeft deze gegevens nodig ten behoeve van de voltooiing van de registratie als lid.

Alle bovengenoemde gegevens worden 2 weken na het event uit ons beheer verwijderd, met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Land
 • Emailadres
 • Lidmaatschap vereniging

We bewaren deze gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen.

Wat doen we met je gegevens?

Ajax Camps & Clinics bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op basis van de overeenkomst die we met je hebben of na jouw toestemming:

 • Om de deelname aan de Ajax Camps & Clinics te kunnen voltooien
 • Om de deelnemer de relevante informatie en/of wijzigingen te verstrekken
 • Om de deelnemer zo goed mogelijk in te kunnen delen op basis van leeftijd en niveau
 • Om in geval van calamiteiten de deelnemer en/of ouders/voogd te kunnen bereiken
 • Om betalingen te kunnen afwikkelen
 • Om profielen aan te maken om de klantbeleving te verbeteren
 • Om aanbiedingen, producten, acties en prijsvragen toe te kunnen zenden en voor overige marketing en communicatiedoeleinden, zoals het na afloop van het event kunnen maken en delen van leuke en relevante content over Ajax Camps & Clinics
 • Om onderzoek te kunnen doen naar voorkeuren van deelnemers aan de Ajax Camps & Clinics en de diensten die zij afnemen
 • Om een contacthistorie op te kunnen bouwen

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Ajax Camps & Clinics streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. 

Met wie delen wij jouw gegevens?

Ajax Camps & Clinics gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel werkt Ajax Camps & Clinics samen met service provider CM.com voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarnaast stelt Ajax Camps & Clinics soms persoonsgegevens aan Ajax en de Supportersvereniging Ajax beschikbaar, waarbij voor de laatste partij geldt dat dit enkel ziet op het overdragen van het IBAN nummer en de naam rekeninghouder indien er op het inschrijfformulier is aangegeven dat de deelnemer lid wil worden van de Supportersvereniging Ajax. Voor zover wettelijk vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Ajax en de Supportersvereniging Ajax zijn ook verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als Ajax Camps & Clinics, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Jouw rechten

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Ajax Camps & Clinics over jou heeft. Je kunt Ajax Camps & Clinics ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast kun je een verzoek indienen om jouw gegevens volledig te laten verwijderen of om de door jou aan ons opgegeven gegevens van ons te ontvangen. Tenslotte heb je het recht om ‘vergeten te worden’ en dus je toestemming voor het beheer van de gegevens in te trekken.

Als je geen berichten van Ajax Camps & Clinics meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven in de mail die je ontvangt. Je kunt ons ook altijd laten weten dat we jouw gegevens niet meer mogen gebruiken voor aanbiedingen of wervingen (het zogenaamde ‘recht van verzet’).

Voor vragen of verzoeken zijn wij bereikbaar via: info@ajaxcampsenclinics.nl.

Je kunt je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je klachten hebt over de manier waarop Ajax Camps & Clinics  met jouw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

Ajax Camps & Clinics is een officieel Ajax product maar wordt volledig uitgevoerd door Players United Events B.V.

Players United Events B.V. is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en is gevestigd op Schinkeldijkje 18 K, 1432 CE Aalsmeer (KvK nummer: 54165202).

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Ajax Camps & Clinics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.


Cookie declaration